Confidențialitatea este un drept fundamental al omului.

În familia noastră, este, de asemenea, una dintre valorile noastre de bază.


www.pivnitasavu.com este un site al I.F. SAVU GABRIEL OCTAVIAN. Accesarea și folosirea acestui site implică acceptarea Termenilor și Condițiilor prezentați în cele ce urmează.

Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții, vă rugăm nu folosiți acest site.

Site-ul www.pivnitasavu.com se adresează exclusiv persoanelor cu vârsta de peste 18 ani. Prin acționarea butonului „Am peste 18 ani” din fereastra de confirmare a vârstei, utilizatorii declară pe propria răspundere că au împlinit vârsta legală pentru a consuma alcool.

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări prezentei secțiuni de Termeni și Condiții, precum și structurii site-ului, fără o notificare prealabilă.

Conținutul site-ului www.pivnitasavu.com nu poate fi reprodus, modificat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice formă, incluzând, dar nelimitându-se la forma electronică, fără permisiunea anterioară scrisă.

Ne rezervam dreptul de a face modificări în conținutul site-ului www.pivnitasavu.com în funcție de schimbările ce au loc cu privire la produsele din portofoliul nostru.

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care o transmiteți pe site prin poșta electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidențialitate.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Politica de confidențialitate descrie practicile cu privire la datele personale pe care le colectăm prin intermediul acestui site. Vă recomandăm să citiți această Politică înainte să folosiți site-ul nostru. Folosind acest site, sunteți de acord cu Termenii și Condițiile acestei Politici.

Adunam prin intermediul site-ului www.pivnitasavu.com  două tipuri de informație: „Date Personale”, informație prin care un individ poate fi identificat, și „Informație Agregată”, prin care un individ nu poate fi identificat. Când vizitați sau interacționați cu acest site și terții pe care i-am contractat pentru a-i oferi servicii, aceștia pot colecta informații anonime prin trei surse: fișiere server log, cookies și pixel tags.

Noua lege a Uniunii Europene referitoare la protecția datelor cu caracter personal, GDPR (“General Data Protection Regulation”) va începe să-și producă efectele începând cu 25 Mai 2018.

Siguranta datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor care accesează site-ul www.pivnitasavu.com precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte, sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de I.F. SAVU GABRIEL OCTAVIAN se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal.

Prin Politică de Confidențialitate I.F. SAVU GABRIEL OCTAVIAN dorește să informeze persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrarii.

CE INFORMAȚII COLECTĂM

Informațiile pe care Utilizatorul ni le furnizează în mod voluntar pentru a utiliza diverse servicii ale site-ului:

– În cadrul datelor de facturare: nume, prenume, adresa de reședință (folosite doar în scopul facturării), numărul de telefon;
– În cadrul formularului de contact sau când ne contactați prin e-mail: nume, prenume, adresa de e-mail și alte Informații pe care ni le transmiteți.

INFORMAȚII COLECTATE AUTOMAT

În timpul navigării pe site colectăm informații de natură tehnică despre vizita utilizatorului pe site. Aceste Informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte Informații despre modul în care Utilizatorul a interacționat cu site-ul și traficul realizat de Utilizator prin site-ul nostru.

Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii de similare (exp: web beacons, pixeli, ad tags, pixeli/tag-uri de JavaScript) pentru a recunoaște Utilizatorul.

De asemenea dăm acces unor terți (exp: furnizorii de servicii) pentru a utiliza cookie-uri și tehnologii similare pe site-ul nostru.

ÎN CE SCOPURI SUNT COLECTATE INFORMAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ

Colectam prin intermediul site-ului web www.pivnitasavu.com datele utilizatorilor pentru următoarele scopuri:

– pentru oferirea de servicii pe internet (informare și vânzare online);
– pentru informare asupra stării comenzilor și serviciilor și produselor oferite;
– pentru a răspunde utilizatorilor la întrebări și solicitări;
– pentru a oferi și îmbunătății serviciile pe care le oferim;
– pentru asigurarea securității şi integrităţii sistemelor;
– pentru a ne apăra în cazul unui litigiu;
– pentru oferirea de informații la cererea autorităţilor;
– pentru reclamă și publicitate;
– pentru urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului;
– pentru servicii de comunicaţii electronice;
– pentru cercetare de piață;
– pentru statistică;

CÂT TIMP STOCĂM DATELE

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la ultima vizită pe site sau ultima interacțiune cu noi.

CUI TRANSMITEM DATELE UTILIZATORILOR

Nu vom dezvălui datele membrilor/clienților către terțe părţi, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimțământul prealabil al utilizatorilor.

INFORMAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ SUNT TRANSMISE URMĂTORILOR TERȚI

– Procesatorul de plăţi online EuPlatesc– când este necesar acest lucru pentru efectuarea unei plăți;
– Facebook Pixel – pentru statistica aferentă campaniilor rulate prin Facebook (nu trimitem date personale prin intermediul acestuia; va fi utilizat doar când rulăm campanii prin Facebook plus o perioadă după finalizarea acestora);
– Google Analytics – pentru statistică (dacă doriți să nu fiți procesat pentru statistici puteți utiliza acest instrument). În cadrul Google Analytics: se culeg date pentru marketing și publicitate; datele asociate cookie-urilor, identificatorilor de utilizator sau identificatorilor de publicitate sunt păstrate 50 de luni de la ultima accesare a site-ului (cea mai mică perioadă posibilă); IP-ul Utilizatorului este anonimizat (detalii); nu se transmit și nu se fac asocieri cu ID-uri din cadrul site-ului (funcţia User-ID fiind dezactivată);

Definiții

    1. date cu caracter personal– orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabila este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 

    1. prelucrarea datelor cu caracter personal– orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

 

    1. stocarea– păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

 

    1. sistem de evidență a datelor cu caracter personal– orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibila potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori decentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;

 

    1. operator– orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiilor și structurile teritorialeale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

 

    1. terț– orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, altă decât persoană, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicte, sunt autorizate să prelucreze date;

 

    1. destinatar– orice persoană fizică sau juridică, de drept privaț ori de drept public, inclușiv autoritățile publice, instituțiilor și structurile teritoriale ale acestora, careia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi destinatari;

 

    1. date anonime– date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;

 

    1. date de tip „adresa de business”– date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al unei organizații, în această calitate. Datele tip „adresa de business” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;

 

    1. date statistice– date care au fost obținute că urmare a prelucrarii de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.

 

    1. DPO– responsabilul cu protecția datelor (Data protection officer) care are rolul principal de a se asigura de aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR – General Data Protection Regulation ).

 

    1. GDPR– este prescurtarea Regulamentului UE nr.679/2016 aplicabil din 25 mai 2018 la nivelul întregii uniuni europene precum și în orice alt stat din lume unde se folosesc date personale ale cetățeniilor UE. Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), detalii aici

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

    • Dreptul de acces ( Conform art. 15 din GDPR )înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

 

    • Dreptul la portabilitatea datelor ( Conform art. 20 din GDPR )se referă la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

 

    • Dreptul la opoziție ( Conform art. 21 din GDPR )vizează dreptul de a te opune prelucrarii datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau când are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrării în orice moment.

 

    • Dreptul la rectificare ( Conform art. 16 din GDPR )se referă la corectarea, fără intărzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

 

    • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) ( Conform art. 17 din GDPR )înseamnă că ai dreptul de a solicita să îți ștergem datele cu caracter personal, fără întărzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; iți retragi consimțamăntul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrarii și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

 

    • Dreptul la restricționarea prelucrării ( Conform art. 18 din GDPR )
    • Poate fi exercitat în cazul în care persoană contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoană se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care I.F. SAVU GABRIEL OCTAVIAN nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
    • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri
  • Dreptul de a se adresa justiției

 

EXERCITAREA DREPTURILOR

Toate aceste drepturi pot să fie exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la sediul nostru.

RESTRICȚII DE VÂRSTĂ

Serviciile oferite de noi și site-ul în sine sunt destinate utilizatorilor care au cel puțin 18 ani impliniți.

Dacă orice persoană știe sau are motive să creadă că o persoană cu vârstă sub 18 ani ne-a transmis date personale o rugăm să ne contacteze.

SECURITATEA DATELOR

Pentru a asigura securitatea datelor I.F. SAVU GABRIEL OCTAVIAN utilizează proceduri avansate de securitate alaturi de Politici aplicate salariaților și proceduri de lucru pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

O parte dintre acestea sunt:
– Interacțiunea dintre site și utilizatori, colectarea și transmiterea datelor se face pe conexiune SSL criptată certificată A+;
– Folosim metode de criptare, pseudonimizare și anonimizare a datelor unde este necesar;
– Serverele sunt colocate în data center unde sunt protejate de acces fizic și la distanță limitată și monitorizată;
– Software-ul utilizat este actualizat și îmbuntățit permanent;
– Folosim sisteme de monitorizare, detecție și protecție împotriva vulnerabilităților, atacurilor, exploiturilor, etc;
– Accesul la date este limitat doar pentru personalul autorizat și doar pentru acțiunile necesare.

1.1. Fișiere de pe server

Adresa dumneavoastră IP identifică un număr care este adresat automat computerului dumneavoastră prin ISP (Internet Server Provider). Acest număr este identificat și logat automat în fișierele de server ori de câte ori vizitați site-ul, împreună cu timpul vizitei și pagina pe care o vizitați. Folosim adresa IP pentru a calcula nivelurile de utilizare ale site-ului, pentru a diagnostica problemele cu serverele și pentru a administra site-ul. Putem de asemenea să folosim adresele IP pentru a comunica sau a bloca accesul vizitatorilor care nu sunt de acord cu Termenii de utilizare. Colectarea adreselor IP este o procedură standard pe Internet și este utilizată automat de multe website-uri. Pivnita Savu nu va colecta datele private individualizate, de exemplu, nume, adresă, număr de telefon sau adresă de email (acestea vor fi denumite în continuare ‘date private’), decât în cazul în care le veți furniza prin dorința proprie. Dacă nu doriți ca datele dumneavoastră să fie colectate, vă vom ruga să nu ne trimiteți astfel de date. Datele care au fost trimise – în cazul în care nu este specificat altfel – pot fi folosite în următorul mod: stocare și procesare pentru o mai bună înțelegere a nevoilor dumneavoastră și îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre; contactarea (în cadrul promoțiilor; aceasta poate fi făcută de către terțe părți care vor acționa conform instrucțiunilor noastre); înaintarea informațiilor compresate despre utilizatorii sau vizitatorii site-ului nostru – exclusiv într-o formă non – individualizată – către terțe părti. Nu vom vinde, închiria sau folosi în alte scopuri de marketing datele dumneavoastră private sau cele ale unor terțe persoane către terțe părți.

Informații Adiționale Stocate Automat

În anumite condiții, informații tehnice non-individualizate pot fi stocate automat, de exemplu, nu prin înregistrare, ci atunci când ne vizitezi website-ul. Acest lucru poate fi conectat, de exemplu, cu tipul de Internet Browser pe care îl folosiți, cu sistemul de operare al calculatorului și cu domeniul website-ului de unde ați intrat pe website-ul nostru.

COOKIES

Cookies sunt fișiere trimise de un server web pe calculatorul unei persoane cu scopul de a arhiva. Cookies sunt standard și sunt folosite de majoritatea website-urilor, ajutând la simplificarea accesului continuu la un website specific și la utilizarea lui. Cookies nu provoacă nicio daună sistemului de operare al computerului sau fișierelor și numai website-ul care a trimis un cookie specific poate să citească, să modifice sau să șteargă cookie-ul. Dacă nu doriți ca aceste informații să fie stocate prin cookies, majoritatea browserelor au metode simple de a permite ștergerea cookies-urilor stocate, respingerea automată a cookies sau selecția dintre acceptări și respingere.
Va rugăm să luați la cunostință faptul că respingerea cookies îngreunează și poate face chiar imposibil pentru dumneavoastră să folosiți părți ale unui site.

1.3. Informații Plasate Automat pe Calculatorul dumneavoastră – Taguri Pixel

Site-ul poate folosi așa-numitele “taguri pixel”, “GIF-uri transparente” sau asemenea ajutoare (numite în mod obișnuit “taguri pixel”) pentru a aduna date statistice de bază asupra folosirii site-ului și a citatelor de reacții. Tagurile Pixel permit unui număr de vizitatori care au vizitat anumite pagini pe site să fie numărați, să fie oferite servicii de brand și analizarea eficacității promoției și a campaniilor de publicitate. Când sunt folosite sub formă unor mesaje pe email formatate HTML, tagurile pixel pot spune expeditorului dacă și când emailul a fost deschis.

ACCEPTAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Prin utilizarea site-ului, a serviciilor oferite prin intermediul acestuia sau când suntem contactați, declarați ca ați fost informați în mod adecvat asupra prelucrarii datelor personale prin intermediul Informațiilor specificate în prezenta „Politică de confidențialitate”.


Declinări de responsabilitate

I.F. SAVU GABRIEL OCTAVIAN  NU PROMITE CĂ SITE-UL SAU NICI UN CONȚINUT, SERVICIU SAU CARACTERISTICI ALE SITE-ULUI VOR FI FĂRĂ ERORI SAU NEINTRERUPERI, SAU CĂ ORICE VICIENȚĂ VA FI CORECTATĂ, SAU CA UTILIZAREA DUMNEAVOASTRĂ A SITE-ULUI VĂ OFERA REZULTATE SPECIFICE. SITE-UL ȘI CONȚINUTUL SĂU SUNT LIVRATE PE BAZA „CA ATARE” ȘI „CA DISPONIBILITATE”. TOATE INFORMAȚIILE OFERITE PE SITE SUNT SUBIECTATE DE MODIFICARE FĂRĂ NOTIFICARE.

Singurul dvs. remediu împotriva noastra pentru nesatisfacția cu site-ul sau cu orice conținut este să încetați să utilizați site-ul sau orice alt conținut.

Declinarea de responsabilitate de mai sus se aplică oricăror daune, răspunderi sau vătămări cauzate de orice eșec de performanță, eroare, omisiune, întrerupere, ștergere, defect, întârziere în funcționare sau transmisie, virus computer, eșecul liniei de comunicație, furt sau distrugere sau acces neautorizat la, modificarea sau utilizarea, fie pentru încălcarea contractului, delictualitate, neglijență sau orice altă cauză de acțiune.

Ne rezervam dreptul de a face oricare dintre următoarele, în orice moment, fără notificare prealabilă:

(1) Să modificam, să suspendam sau să încetam funcționarea sau accesul la Site, sau la orice porțiune a Site-ului, din orice motiv;

(2) Pentru a  modifica site-ul sau orice parte a site-ului și orice politici sau termeni aplicabili;

(3) Să întrerupem funcționarea site-ului sau a oricărei porțiuni a site-ului, după cum este necesar pentru a efectua întreținerea de rutină sau non-rutină, corectarea erorilor sau alte modificări.


Cum cumpăr

 1. Comanda pe www.pivnitasavu.com

Pentru a comanda produsele noastre din magazinul online, din colectia de vinuri puteti adauga produsele in cos apasand pe butonul  "Adaugă în coș", sau de pe pagina de detalii a produsului.

Apasați pe cosul de cumparaturi pentru a vizualiza produsele selectate, apoi apasați butonul Finalizare Comanda. Completați datele pentru facturare si cele pentru livrare.

După finalizarea comenzii, veți primi un e-mail care va detalia produsele comandate și datele personale. În cazul în care observați o eroare în comanda dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați imediat; dacă acest lucru nu se întâmplă, vom asuma faptul că acceptați detaliile comenzii (prețuri, produse, date de livrare sau facturare etc) așa cum sunt ele scrise.

Acceptarea unei comenzi din partea noastră are loc în momentul în care sunteți contactat telefonic sau prin email și confirmați comanda.

2. Modalități de plată

Pentru plata produselor comandate puteți opta pentru următoarele variante:

- Online cu card bancar (Visa/Maestro/Mastercard/Revolut).

– Ramburs: plata se va efectua în momentul livrării produselor de către curier;
– Prin ordin de plata. Comanda va fi livrată dupa confirmarea plății in contul bancar al Comerciantului. În momentul achitării prin ordin de plată, clientul trebuie sa specifice numarul comenzii la „detalii tranzactie”.

Datele firmei:
I.F. SAVU GABRIEL OCTVIAN
Ciumbrud, Strada Arinilor FN, judet Alba, Romania
Reg. Com. F1/129/2019

CUI: 40687290
IBAN: RO67 RZBR 0000 0600 2089 8322
Banca: Raiffaisen BANK S.A

Telefon : 0741393143

E-mail: office@pivnitasavu.com / sales@pivnitasavu.com

 

Comenzile pot fi plasate online oricand, dar perioada de procesare a acestora se desfasoara zilnic in intervalul 8-21.

Costul livrarii prin curier va fi suportat de catre client. Ne asiguram ca produsele ajung in cea mai buna stare.

Comenzile plasate in zilele de sambata, duminica si sarbatorile legale vor fi procesate in urmatoarea zi lucratoare.

Odata lansata comanda online, cumparatorul este de acord cu forma de comunicare ulterioara (telefonica sau electronica), precum si cu modul de operare al vanzatorului.

Dacă, dintr-un anumit motiv, nu putem respecta data de livrare, vă vom informa cu privire la această situaţie şi vă vom oferi opţiunea de a menţine comanda cu o nouă dată de livrare sau de a anula comanda cu rambursarea întregii sume plătite. Vă rugăm să reţineţi că livrarea produselor se efectueaza prin intermediul unui serviciu de curierat rapid, la adresele de pe teritoriul Romaniei. In vederea asigurarii fara probleme a livrarilor, va rugam sa indicati ca si adresa de livrare o adresa la care puteti fi gasiti in intervalul orar 9-17.

 

 1. Refuzul comenzii – ne rezervăm dreptul de a refuza anumite comenzi, iar în cazul în care acest lucru se întâmplă în situația dumneavoastră, veți primi o notificare cu motivul anularii.

Vom refuza o comandă dacă:
– produsul respectiv nu există pe stoc
– plata nu a putut fi finalizată (în cazul unei plăți cu cardul sau prin transfer bancar)
– a existat o eroare legată de produs (preț, descriere etc)
– nu sunteți eligibil pentru a face o comandă (aveți sub vârsta legală, ați făcut în trecut comenzi pe care nu le-ați ridicat etc)

 1. Condiții de returnare

Ne dorim ca dumneavoastră să fiți pe deplin mulțumit de produsele noastre, însă dacă se întâmplă să nu fiți încântat, aveți posibilitatea de a returna sticlele nedeschise si nedeteriorate, iar noi vă vom înapoia contravaloarea lor.
Legislația română prevede: Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului.
Clienții www.pivnitasavu.com pot returna produsele cumpărate: sticlele nedeschise, preferabil în ambalajul original, în termen de 10 zile lucrătoare de la primire, fără penalități și fără invocarea unui motiv. Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului, noi vom înapoia contravaloarea produselor returnate în cel mult 15 de zile de la data denunțării în scris.
Returnarea produselor se face obligatoriu doar după ce ne-ați notificat în scris, pe mail. Ne rezervăm dreptul de a nu accepta primirea coletelor retur fără notificare scrisă în prealabil.
„Clienți” sau „consumatori” sunt doar persoanele fizice. Clienții cu personalitate juridică nu au dreptul să denunțe unilateral contractul, legislația în domeniu referindu-se doar la persoanele fizice.


Duchess of Transylvania

Next Project

See More